Disclaimer

Posted on

Assalamualaikum warohamtullohi wabarokatuh

Puji syukur kita haturkan hanya kepada Alloh Subhanahu wataala, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Ilmu yang telah kita cari dan sekarang kita miliki nantinya akan kembali kepada Sang Pemilik, Alloh Subhanahu wataala. Sehingga, ilmu yang ada di web ini boleh di copy paste di web lain, cukup lampirkan link asli dari web ini.

Semoga dengan ini kita semua akan mendapat keberkahan. Semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua, aamiin.

Wassalamualaikum warohamtullohi wabarokatuh